CS  |  EN  |  DE


KAFKA
NOW!OBJEVTE
KAFKOVA MÉNĚ ZNÁMÁ DÍLAÚVOD


“NEMÁM LITERÁRNÍ SKLON, JSEM LITERATURA SAMA,” NAPSAL FRANZ KAFKA.


Kafka Now! je webový projekt představující méně známé Kafkovy texty. V roce 2021 spuštěná série krátkých videí přetváří útržky jeho literárního díla ve vizuální básně, v nichž spojením hlasového projevu, hudby a archivních záběrů dochází k navození atmosféry spisovatelovy doby. Vybrané pasáže ukazují nejen autorovu schopnost pozorovat ty nejmenší detaily ve světě kolem něj, ale i jeho propojení s lidmi v něm žijícími.

 Část první:

DENÍKY
Z CEST
11. 9. 1911                           
Část druhá:

DENÍKY
Z CEST

28. 9. 1911
Část třetí:

OKNO
DO ULICE